Individualno delo na domu tečajnikov

OPIS TEČAJA

Za problematične pse z vedenjskimi težavami vedno se priporoča individualno delo. Ta pot je hitrejša in bolj učinkovita, saj se posvetimo samo enemu psu in njegovim potrebam. Na ta način pes najhitreje napreduje.
Prevzgoja traja, dokler se lastnik ne nauči vseh teoretičnih in praktičnih del, da lahko vzgojo vzamejo v svoje roke.
Pri svojem delu vselej uporabljamo pozitivno motivacijo. Problem je, da večina ljudi ne razume pojma pozitivna motivacija, zato je ena izmed glavnih nalog na uvodnem sestanku razlaga tega pojma.
Individualno delo ne pomeni samo dela na domu. Res je, da s programom najprej začnemo v domačem okolju, od koder izvira največ težav. A v nadaljevanju delo prenesemo v zunanje okolje in pod vpliv motenj. Psa med individualnim delom, ko je to časovno ustrezno, peljemo tudi v tuja okolja, kot so poligon, mesto, travnik. To je zelo pomembno, saj pes, ki je navajen samo na domače okolje, ni vzgojen za splošno udejstvovanje v širši okolici.

Najprej naredimo uvodni sestanek, ki ga opravimo na domu stranke, nato sestavimo nadaljnji načrt dela.

Starostna skupina

psi brez predznanja in z predznanjem

Trajanje

1 ura individualnega dela

Kje

na vašem domu ali pa v urbanem okolju

Kdaj

Vpis skozi celo leto

Cilj

odpraviti težavo – PROGRAM PO INDIVIDUALNEM NAČRTU DELA –

Cena

15 €